Port Naděje

arsiv

Home ministry

Port Naděje

  Vaše jméno (vyžadováno)

  Vaše příjmení (vyžadováno)

  Váš email (vyžadováno)

  Váš telefon (dobrovolné, vyžadováno jen v případě, že nemáte email)

  Chci být součástí skupinky osobního růstu

  Vaše zpráva

  Read More →

  Dobrovolnictví v dětském programu

  Celý program „AllstarsPort“ je veden týmem dobrovolníků, jejichž vášní jsou děti a jejíž vizí je napojení děti na Boha a ostatní! Záměrem naší služby dětem je dovézt je do věku vhodného k uctívání, kde mohou patřit do Boží rodiny, růst ve svém vztahu s Kristem, naučit se sloužit druhým a pak jít a dělit se o Krista v životě s druhými. Naším cílem je poskytnout zábavný a interaktivní program na míru pro děti bez ohledu na věk, který jim pomůže poznat Ježíše a duchovně růst, když si budou budovat smysluplné vztahy s ostatními dětmi i dospělými!

  Těšíme se na Vás.

   Vaše jméno (vyžadováno)

   Vaše příjmení (vyžadováno)

   Váš email (vyžadováno)

   Váš telefon (dobrovolné, vyžadováno jen v případě, že nemáte email)

   Vyberte oblast Vášeho zájem kde chcete sloužit:

   Read More →

   Dobrovolnictví v sobotním worship týmu

    Vaše jméno (vyžadováno)

    Vaše příjmení (vyžadováno)

    Váš email (vyžadováno)

    Váš telefon (dobrovolné, vyžadováno jen v případě, že nemáte email)

    Vyberte oblast Vášeho zájem kde chcete sloužit:

    Read More →

    Naše vize domácích církví odráží model scházení prvních křesťanů, jak nám je popisuje biblická zpráva (Skutky 2:43-47, Efezským 4:15-16). Jsme přesvědčeni, že zapojení se do hnutí domácích církví je jedním z nejdůležitějších aplikačních principů učednictví – tedy všestranného růstu v Kristova následovníka. Komunitní domácí církve poskytují především příjemné a neformální prostředí k vytváření hodnotného a pevného společenství. V takovém to společenství je příležitost se učit nést odpovědnost jeden za druhého, naslouchat jeden druhému, učit se jeden od druhého a růst ve vzájemné úctě a lásce.

    Pro nás v Portu nejsou komunitní domácí církve náhradou za společné sobotní worshipy, ale jsou spíše základními stavebními prvky našeho křesťanského společenství. Právě v nich se rozvíjí nejen naše schopnost sloužit, ale i uctívat Hospodina.

     Vaše jméno (vyžadováno)

     Vaše příjmení (vyžadováno)

     Váš email (vyžadováno)

     Váš telefon (dobrovolné, vyžadováno jen v případě, že nemáte email)

     Vyberte oblast Vášeho zájem kde chcete sloužit:

     Read More →

     Naše vize domácích církví odráží model scházení prvních křesťanů, jak nám je popisuje biblická zpráva (Skutky 2:43-47, Efezským 4:15-16). Jsme přesvědčeni, že zapojení se do hnutí domácích církví je jedním z nejdůležitějších aplikačních principů učednictví – tedy všestranného růstu v Kristova následovníka. Komunitní domácí církve poskytují především příjemné a neformální prostředí k vytváření hodnotného a pevného společenství. V takovém to společenství je příležitost se učit nést odpovědnost jeden za druhého, naslouchat jeden druhému, učit se jeden od druhého a růst ve vzájemné úctě a lásce.

     Pro nás v Portu nejsou komunitní domácí církve náhradou za společné sobotní worshipy, ale jsou spíše základními stavebními prvky našeho křesťanského společenství. Právě v nich se rozvíjí nejen naše schopnost sloužit, ale i uctívat Hospodina.

      Vaše jméno (vyžadováno)

      Vaše příjmení (vyžadováno)

      Váš email (vyžadováno)

      Váš telefon (dobrovolné, vyžadováno jen v případě, že nemáte email)

      Vyberte oblast Vášeho zájem kde chcete sloužit:

      Read More →