ZÁMĚR

Záměrem naší služby dětem je dovézt je do věku vhodného k uctívání, kde mohou patřit do Boží rodiny, růst ve svém vztahu s Kristem, naučit se sloužit a pak jít a dělit se o Krista v životě s druhými!

AllstarsPort je název našeho dětského programu v Portu, který je veden týmem dobrovolníků, jejichž vášní jsou děti a jejíž vizí je „Napojení děti na Boha a ostatní!“ Naším cílem je poskytnout zábavný a interaktivní program na míru pro děti bez ohledu na věk, který jim pomůže poznat Ježíše a duchovně růst, když si budou budovat smysluplné vztahy s ostatními dětmi i dospělými!

„Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží.“

Ježíš (Mr 10:14)

CO MŮŽETE OČEKÁVAT

Využijte dětského programu AllstarsPort, který je k dispozici vašim dětem v průběhu sobotního společného worshipu, abyste mohli nerušeně vychutnat spolu s námi atmosféru veřejného společenství. Je zde pro děti připraven zajímavý program. Vaše děti zde budou v dobrých rukou a prožijí báječný čas plný smíchu a zábavy a dostanou příležitost se seznámit s příběhy s Bible a navázat krásná přátelství.

MÍSTO a ČAS

příští setkání:

v sobotu

3.6.2017

v 16h

Port
Tyršova 1251/3 , 66902 Znojmo (vchod ze dvora, 1 patro)
+420 775 789 035
mujport@gmail.com