KURZY KŘESŤANSKÉHO ROZVOJE PŘEDSTAVUJÍ UČEDNICKÝ MODEL

class_logo

Přejeme si, abyste se u nás cítili svobodně a dobře. Bez ohledu na to, kde se na své duchovní cestě nacházíte – ať už na samém začátku objevující a zkoušející křesťanství, nebo již jako křesťané s hlubokým vstahem ke Kristu, jsme zde pro Vás, abychom Vám pomohly učinit další duchovní krok a tak rozvinout svůj potenciál k oslavě Boha.

Učednický model církve o který se zde v Portu snažíme se neomezuje jen na oslavování Boha v sobotu při společných či domácích worshipech, ale můžete se s námi setkat i přes týden. Setkáváme se ke studiu Bible, modlitbám, zpěvu, hudbě, sportu, v domácích skupinkách, dobrovolnické službě či jiných aktivitách.

Kurzy křesťanského rozvoje jsou našim učednickým programem.  Jsou založeny na jednoduchých pravdách, týkajících se duchovní dospělosti, jež vychází z následujících třech základních předpokladů:

  • Duchovní růst není automatický. Stát se podobným Kristu vyžaduje naše odevzdání. Kursy a semináře oddělení křesťanského životního rozvoje jsou místem, kde můžete učinit takovéto odevzdání a rozhodnutí pro celoživotní růst v Krista.
  • Duchovní dospělost je proces. Mnoho lidí si myslí, že duchovní růst je něco tajemného a dospělosti může dosáhnout jen několik málo jedinců. Pravdou však je, že duchovní růst je postupným procesem pro růst každého věřícího. Oddělení křesťanského životního rozvoje vám nabízí možnost růst v tomto procesu.
  • Duchovní dospělost vyžaduje disciplínu. I když se jedná o Boží dílo v nás, Bůh používá čas a úsilí, jež jsme do tohoto procesu růstu vložili. Naše investice do našeho růstu přinesou veliké a trvalé dividendy.

„… učíme všechny lidi, abychom je mohli přivést před Boha jako dospělé v Kristu.“   Kol 1:28

Protože se rozvíjíme jen v kontextu vztahů, chceme vám nabídnout několik příležitostí, kde může začít. Jestliže nejste ještě zapojeni v žádné aktivitě, která by vám pomáhala ve vašem křesťanském růstu, chceme vás povzbudit, abyste si vybraly nějakou, která nejlépe vyhovuje vašim potřebám, zaregistrovali se a začali.

NABÍZENÉ KURZY:

class101_logoKurz 101 – Slovo na cestu:

Tento základní kurz je jakýmsi představením našeho křesťanského společenství, ale i základů křesťanství.  Také uslyšíte o pěti Biblických záměrech, které jsou nezbytné k naplnění Božího záměru s Vaším životem. Tento kurz je zároveň přípravným kurze pro zájemce o křest, či členství v Portu.

class201_logoKurz 201 – Objevení duchovní dospělosti:

Toužíte po dorůstání v Krista? Tento kurz vám pomůže rozvinout základní návyky, které budete potřebovat jako Kristův učedník, abyste mohli začít svůj duchovní růst. Podmínkou absolvování tohoto kurzu je absolvování kurzu „101“.

class301_logo

Kurz 301 – Objev svůj potenciál:

Víte o tom, že vás Bůh vybavil pro svůj záměr? V tomto kurzu se dozvíte, jak může Bůh používat vaše duchovní dary, osobnost, schopnosti, srdce i vaše zkušenosti, abyste mohli smysluplně naplňovat potřeby druhých. Podmínkou absolvování tohoto kurzu je absolvování kuzu 201.

class401_logoKurz 401 – Sdílení naděje:

V tomto kurzu objevíte své životní poslání a také to, jak se můžete stát součástí Božího plánu záchrany. Tento kurz vám pomůže: Rozvinout osobní perspektivu Božího království a zmapovat a porozumět tomu, jak vás Bůh ve vašem osobním životě vedl a vede. Podmínkou absolvování tohoto kurzu je absolvování kurzu „301“.