CO JSOU SKUPINKY OSOBNÍHO RŮSTU?

Skupinky osobního růstu – „SOR“, jsou kultivačním prostředím pro osobní růst v Kristova následovníka (povzbuzení, závazek, zodpovědnost a podporu). Patří k základním kamenům učednického modelu našeho společenství.

JAK FUNGUJÍ SKUPINKY OSOBNÍHO RŮSTU:

  • 2 až 3 lidé stejného pohlaví se setkávají
  • 1 x za týden
  • za účelem osobní zodpovědnosti a podpory  a
  • k uschopnění získávání učedníků

V ČEM SPOČÍVÁ SÍLA DVOU ČI TŘECH:

Společenství

Skupina tří má nezbytný předpoklad se  nazývat společenstvím (Kaz 4:9.10.12). Boží Slovo neustále doporučuje skupiny o dvou nebo třech pro efektivní službu (Mat 18:19.20 ; 2. Kor 13:1).

Zodpovědnost

Nový Zákon se zmiňuje o dvaceti osmi přikázáních „jeden druhému“. Není pochyb o tom, že potřebujeme žít životem, který pro nás Kristus připravil. (1. Tim 5:19; Gal 6:2)

Důvěrnost

Upřímné a otevřené sdílení se objeví ve skupině dvou či třech snadněji, než mezi velkou skupinou (Mat 18:15-17).

Flexibilita

Je mnohem snazší se domluvit, když jsou ve hře jen dva nebo tři diáře. SOR může probíhat naprosto kdekoliv a kdykoliv.

Růst

Koncept je tak jednoduchý, že nevyžaduje vedoucího, ani materiál. Závazek číst každý den Bibli a pravidelně jednou za týden se scházet k vzájemnému ujištění se o osobním růstu v Krista a povzbuzení. Tím zároveň poroste Kristovo tělo jako celek, když budeme toužit po tom, abychom získávali učedníky a byli efektivní v naší službě.

Předpoklady být ve skupince osobního růstu:

  • Uvědomění si potřeby Krista

Žalm 42:2  Jako laň dychtí po bystré vodě, tak dychtí duše má po tobě, Bože! (ČEP)

  • Věrnost učednickému procesu

2 Tim 2:2 Co jsi se naučil ode mne, předávej spolehlivým a schopným lidem, kteří budou šířit pravdu dál. (SNC)