PATŘIT aneb ČLENSTVÍ V PORTU

Být členem církve pro nás v Portu především znamená patřit. To proto, že do církve se nechodí, tam se patří. Patřit, to je i veřejný slib žít podle Božího Slova(Bible) a podporovat práci křesťanského společenství Port i celosvětové církve. V Bibli se toto nazývá smlouva. Každý věřící je součástí místního křesťanského společenství – církve. Když uvažujeme o církvi jako o živém organismus (duchovním těle Kristově), potom pouze na základě veřejného slibu – vyznání víry, se může stát jednotlivec součástí církve jako organizace. Veřejný slib, nebo smlouva, je základem pro celou společnost a podle Bible: manželství, zaměstnanost, občanství a členství v církvi jsou všechno vztahy odpovědnosti.

Členství v církvi není jako členství v sociálních klubech a organizacích. Většina členů organizací jsou spotřebitelé – organizace tu jsou proto, aby jim sloužily. Kristova církev je úplně jiná komunita – členství znamená patřit, a tedy být aktivní součástí toho, co Bůh dělá na tomto světě. Patřit znamená sloužit. Členství znamená posun od spotřebitele k poskytovateli Boží lásky a péče pro ostatní. V Portu bereme vážně, že jsme církví ne pro sebe, ale pro ostatní.

KŘEST

Pokud dosud nejste pokřtěni biblickým křtem ponořením a toužíte po tom, požádejte o rozhovor, abyste tento důležitý krok v životě mohli naplánovat. Jeho součástí je i příprava na křest jakožto vyjádření rozhodnutí patřit do společenství, proto je součástí přípravy seznámení s principy, k jakým se naše společenství hlásí.

Křest ponořením symbolizuje smrt, pohřeb a vzkříšení Ježíše a je vaším veřejným prohlášením, že jste přijal(a) Ježíše Krista jako svého osobního Spasitele a že žijete v moci Ducha svatého (Řím 6:1-11). Akt samotného křtu vás nespasí, ale ukazuje světu, že jste již byl spasen. I když křest není nutný pro spásu, jedná se o Biblický příkaz ukazující naši lásku a poslušnost Kristu. A to je důvod, proč je pro nás  v Portu biblický křest cestou následování Ježíše Krista a zároveň i vstupní branou do společenství Kristovy církve (Kol 2:12 ; Sk 2:41 ; Ef 2:8.9 ; Mat 28:19.20).

Stejně jako snubní prsten je vnějším vyjádřením manželství, křest je vnějším vyjádřením závazku následovat Ježíše Krista. Pokud jste se zavázali k následování Krista jako svého Spasitele a vůdce svého života, potom víte, že Boží Slovo – Bible nám jasně ukazuje, že křest je pro nás nejen zásadním, ale i zcela přirozeným krokem v následování Ježíše Krista. Oslavte svůj vztah s Kristem ve společnosti svých přátel, rodiny a těch, kteří se již rozhodli Jej skrze křest následovat. Křesťanský život není jenom otázkou víry, ale i našeho rozhodnutí patřit. Společenství začíná mým rozhodnutím patřit. A proto není církev  místem ke scházení, ale vztahem, kam patřím, tedy společenstvím.

V Kristu, jsme my všichni jednotlivými orgány, které tvoří jedno tělo a každý člen patří všem ostatním.  (Řím 12:5 NIV)