VIZE PROJEKTU PORT NADĚJE

Toužíme být „církví, která neexistuje sama pro sebe.“ To znamená, že se snažíme klást větší důraz na potřeby těch vně našeho společenství, nad naším vlastním pohodlím a preferencemi. Chceme sloužit našim sousedům, stejně jako i navzájem jeden druhému. Města a vesnice jsou nejlepším místem k službě Bohu a prokazováním lásky svým bližním a Port se snaží žít láskou, nadějí a radostí z evangelia všude tam, kde je, aby bylo možné vidět naši znojemskou společnost vzkvétat.

"Pamatujte především na bližní a na to, co prospívá jim. Vždyť ani Kristus nehledal svůj prospěch."

Řím 15:2.3

Jen proto, že nežijeme v zeměpisných šířkách, kde lidé prožívají válku, hlad, a bídu neznamená, že osamělost, zoufalství, chudoba a pomoc potřebné ruky zde není zapotřebí. Našim posláním v rámci projektu PORT NADĚJE je vyhledávat ty, kteří potřebují pomoc, a pomoci jim tak, jak nejlépe dokážeme.

Cílem projektu PORT NADĚJE je propojit lidi s potřebami, které nemohou sami naplnit s lidmi, kteří jsou ochotni být rukama a nohama Ježíše Krista a v rámci dobrovolnictví naplnit tyto potřeby.

DOBROVOLNICTVÍ V PORTU NADĚJE

Dobrovolníci jsou lidé, kteří bez nároku na finanční odměnu věnují svůj čas, energii, vědomosti a dovednosti ve prospěch ostatních lidí. To znamená, že pomáháme seniorům, zdravotně postiženým osobám, osamělým, starým a nemocným nebo sociálně znevýhodněným dětem. Docházíme za nimi do nemocnic, domovů pro seniory, dětských domovů, ústavů sociální péče, hospiců a věnujeme jim svůj čas a samy sebe.

Spolupracujeme s charitativníma a humanitárníma organizacema ve Znojmě, především s humanitární organizací ADRA a jejím dobrovolnickým centrem zde ve Znojmě. Zde jsou dobrovolníci zdarma proškoleni, pojištěni a po dobu výkonu činnosti jim dobrovolnické centrum poskytuje potřebné zázemí.

JAK TAKOVÁ SETKÁNÍ PROBÍHAJÍ

Dobrovolníci dochází obvykle 1x týdně na 1 – 2 hodiny za především osamělými klienty a  tráví s nimi čas velice různě, nejčastěji si jen povídají, čtou knihy, někdy hrají společenské hry či luští křížovky, nebo chodí s nimi na procházky. Jsou klientům příjemnými společníky. Dobrovolníci  přináší nové podněty, zajímavé aktivity, kontakt s veřejným děním a především teplo lidského zájmu.

Smyslem práce dobrovolníků není nahradit zaměstnance zařízení, do kterého dobrovolníci docházejí, ale přinést dětem, dospělým i seniorům něco navíc. Tím, že s nimi dobrovolníci tráví volný čas, pomáhají jim radovat se ze života a přispívají tak k lepšímu průběhu léčby a terapie.

Usilujeme o to, aby každý člověk, který se ocitne ve složité životní situaci, nezůstal a necítil se sám, ale měl možnost získat lidskou podporu dobrovolníka, kterým můžeš být i ty.

Staňte se dobrovolníkem a pomozte lidem v sociálních a zdravotních organizacích ve Znojmě.

Dobrovolníci budou po proškolení, pohovoru a dodání potřebných dokumentů ( čistý VTR, potvrzení od lékaře o psychické a fyzické způsobilosti apod.) vysíláni do znojemské nemocnice na různá oddělení  a Centra sociálních služeb Znojmo, p.o. ( domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, odlehčovací služba, pečovatelská služba, centrum denních služeb).