NAŠE ZÁKLADNÍ HODNOTY

Věříme, že Bohu záleží na všech lidech, a proto by mělo na nich záležet i nám. To zahrnuje pojetí osobního sdílení naděje jako životního stylu, založeného na vztazích, nikoli na náboženství! Přitom však neočekáváme od nevěřících, že budou jednat jako věřící, dokud se jimi nestanou.  Luk 5:30-32 ; Luk 15k ; Mat 18:14

Věříme, že církevní společenství by mělo být kulturně relevantní a přitom biblicky věrné a doktrinálně čisté. To zahrnuje pojetí citlivého vnímání doby a kultury, které by bylo patrné v našem společenství, zařízení či jakékoli prezentaci.  1.Kor 9:19-23

Věříme, že v životech Kristových následovníků by se měl zrcadlit Kristův charakter a touha po neustálém růstu. To zahrnuje pojetí jedinečné osobní křesťanské autentičnosti, charakteru a věrnosti.        Ef 4:25-32 ; Žid 12:1.2 ; Fil 1:6

Věříme, že církevní společenství by mělo fungovat jako jednotné společenství těch, kteří slouží svými duchovními dary, srdcem,  schopnostmi, osobností a zkušenostmi. To zahrnuje pojetí povolání ke službě jak vně, tak i uvnitř církve.   1.Kor 12k ; 1.Kor 14k ; Řím 12k ; Ef 4k ; Žal 133:1

Věříme, že láskyplné vztahy by měly proniknout do všech oblastí života církevního společenství. To zahrnuje pojetí celoživotního procesu budování vztahů, týmové spolupráce a láskyplné služby.  1.Kor 13k ;  Jan 13:34.35

Věříme, že životní změny se odehrávají nejlépe v malých skupinkách. To zahrnuje pojetí celoživotního procesu učednictví, otevřenosti, přijímání a zodpovědnosti.  Př 27:17 Mat 18:20 ; Sk 2:44-47

Věříme, že znamenitost (dokonalost) oslavuje Boha a inspiruje. To zahrnuje pojetí neustálého, ochotného procesu růstu, zdokonalování se, hodnocení a zpětné reflexe.  Kol 3:17 ; 1.Kor 10:31 ; Řím 12:1

Věříme, že církevní společenství by mělo být vedeno Bohem skrze muže a ženy s duchovním darem vedení. To zahrnuje pojetí uschopnění, podpory a povzbuzení, ale také cíleného strategického vedení skrze službu. Kvalita produkuje a přitahuje kvantitu, ale ne naopak!  Řím 12:8 ; Sk 6:2-5

Věříme, že Duch svatý a biblické učení je katalyzátorem přeměny jak života jedinců, tak i celého církevního společenství. To zahrnuje pojetí celoživotního procesu učení, jenž vede ke změně života.  Řím 12:2-5 ; 2.Tim 3:16.17 ; Jak 1:23-25 ; Sk 2k