KŘESŤANSKÉ POJETÍ HOLISTICKÉ ŠTĚDROSTI

První komunita křesťanů jak je popisuje kniha Skutků, to byli radikálně štědří lidé. Jejich štědrost pocházela z ujištění Kristovy lásky. Štědrost byla kvalitou, jejich velkorysé komunity, která ukázala a prokázala tu skutečnost, že evangelium mění životy a skrze proměněné životy mění i společnost.

V Portu chceme skrze koncept holistické štědrosti modelovat společenství křesťanů, kteří se obětují, aby mohli žít štědře a to v mnoha směrech. Od otevření našich domovů pro druhé, přes odpuštění těm, kteří nám ublížili, štědrost má mnoho podob. Zahrnuje to i dávání darů a to vyžaduje mít moudré správcovství nad svými financemi. Apoštol Pavel hovořil o penězích, když napsal: „Kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet, a kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet.“ (2 Kor 9: 6).

Nicméně, finanční dávání není jediný druh štědrosti, kterého si v Portu vážíme. Ve skutečnosti, pro mnohé z nás žijící a pracující v dnešní hektické době, dávání času k podpoře a vytváření nových a hodnotných vztahů, nebo k pravidelné službě druhým, může být mnohem náročnější formou štědrosti. Ať už se jakkoli v životě štědře obětujete pro Boha a pro ostatní, zveme vás, abyste zvážili holistický přístup k životu, který zahrnuje štědrost v naplňování potřeb potřebných, štědrost v budování smysluplných vztahů, či štědrost v pohostinnosti, nebo štědrost ve sdílení výsadách a možností, které máme.

„Skoupá setba – hubená sklizeň. Bohatou úrodu sklidí ten, kdo zasévá štědře.“

2. Kor 9: 6 (SNC)

Nicméně, finanční dávání není jediný druh štědrosti, kterého si v Portu vážíme. Ve skutečnosti, pro mnohé z nás žijící a pracující v dnešní hektické době, dávání času k podpoře a vytváření nových a hodnotných vztahů, nebo k pravidelné službě druhým, může být mnohem náročnější formou štědrosti. Ať už se jakkoli v životě štědře obětujete pro Boha a pro ostatní, zveme vás, abyste zvážili holistický přístup k životu, který zahrnuje štědrost v naplňování potřeb potřebných, štědrost v budování smysluplných vztahů, či štědrost v pohostinnosti, nebo štědrost ve sdílení výsadách a možností, které máme.