APLIKUJEME UČEDNICKÝ MODEL DOMÁCÍCH CÍRKVÍ

Naše vize domácích církví odráží model scházení prvních křesťanů, jak nám je popisuje biblická zpráva (Skutky 2:43-47, Efezským 4:15-16). Jsme přesvědčeni, že zapojení se do hnutí domácích církví je jedním z nejdůležitějších aplikačních principů učednictví – tedy všestranného růstu v Kristova následovníka. Komunitní domácí církve poskytují především příjemné a neformální prostředí k vytváření hodnotného a pevného společenství. V takovém to společenství je příležitost se učit nést odpovědnost jeden za druhého, naslouchat jeden druhému, učit se jeden od druhého a růst ve vzájemné úctě a lásce.

Pro nás v Portu nejsou komunitní domácí církve náhradou za společné sobotní worshipy, ale jsou spíše základními stavebními prvky našeho křesťanského společenství. Právě v nich se rozvíjí nejen naše schopnost sloužit, ale i uctívat Hospodina.

ČAS a MÍSTO

co 14 dnů v 16h

příští setkání:

14.10.2017

co 14 dnů v 16h

příští setkání:

14.10.2017

co 14 dnů v 16h

příští setkání:

14.10.2017

co 14 dnů v 10h

příští setkání:

14.10.2017

co 28 dnů v 16h

příští setkání:

28.10.2017

co 28 dnů v 16h

příští setkání:

14.10.2017

port_lokace
ivo
compose_pano (2)
compose_pano (1)
pavel
compose_pano

Tyršova 1251/3

669 02 Znojmo

+420 774 498 623

Letní 477

669 02 Znojmo – Přímětice

+420 777 830 142

Za Plovárnou 2

671 81 Znojmo

+420 777 678 980

Sedlešovice 205

671 81 Znojmo

+420 777 881 181

Mašovice 172

669 02 Znojmo

+420 774 498 622

Mašovice 186

669 02 Znojmo

+420 775 789 035