POMÁHEJTE S NÁMI A VYBERTE SI, KDE A JAK CHCETE SLOUŽIT:

Toužíme být „církví, která neexistuje sama pro sebe.“ To znamená, že se snažíme klást větší důraz na potřeby těch vně našeho společenství, nad naším vlastním pohodlím a preferencemi. Chceme sloužit našim sousedům, stejně jako i navzájem jeden druhému.

„Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův.“

Galatským 6:2