Vést komunitní skupinu misijní domácí církve

Posted on 23 srpna, 2016

Home ministry Vést komunitní skupinu misijní domácí církve

Vést komunitní skupinu misijní domácí církve

Naše vize domácích církví odráží model scházení prvních křesťanů, jak nám je popisuje biblická zpráva (Skutky 2:43-47, Efezským 4:15-16). Jsme přesvědčeni, že zapojení se do hnutí domácích církví je jedním z nejdůležitějších aplikačních principů učednictví – tedy všestranného růstu v Kristova následovníka. Komunitní domácí církve poskytují především příjemné a neformální prostředí k vytváření hodnotného a pevného společenství. V takovém to společenství je příležitost se učit nést odpovědnost jeden za druhého, naslouchat jeden druhému, učit se jeden od druhého a růst ve vzájemné úctě a lásce.

Pro nás v Portu nejsou komunitní domácí církve náhradou za společné sobotní worshipy, ale jsou spíše základními stavebními prvky našeho křesťanského společenství. Právě v nich se rozvíjí nejen naše schopnost sloužit, ale i uctívat Hospodina.

  Vaše jméno (vyžadováno)

  Vaše příjmení (vyžadováno)

  Váš email (vyžadováno)

  Váš telefon (dobrovolné, vyžadováno jen v případě, že nemáte email)

  Vyberte oblast Vášeho zájem kde chcete sloužit:

  RELATED MINISTRY

  Port Naděje

  ...

  Read more →

  Dobrovolnictví v dětském programu

  Celý program „AllstarsPort“ je veden týmem dobrovolníků, jejichž vášní jsou děti a jejíž vizí je napojení...

  Read more →

  Dobrovolnictví v sobotním worship týmu

  ...

  Read more →