Anatomie milosti – Pro všechny, kteří touží pít život plnými doušky. Pili jste někdy z kaluže? Z kaluže života vodu, ve které jsou látky, které by tam neměly být? Léky? Utiší na chvíli bolest, ale nevyléčí srdce. Peníze? Jistě, těch nikdy není dost, ale za ně si nekoupíme to, co potřebuje naše duše. Náboženství? Tě může ztišit, ale nikdy tě neuspokojí. Někdo, kdo tě zná lépe než ty sám, však rozhodně ano. „Voda, kterou nabízím já, uhašuje žízeň navždy a naplňuje touhu po věčnosti.“ (Jan 4:14) Ježíš

Kázání v sérii