Deklarace (ne)závislosti  –  Co určuje tvůj život? Náhoda? Nebo ho určují tvé sny, vize a plány? Nebo představy kolektivu, do něhož patříš? U každého z nás má touha po štěstí vlastní podobu, třebaže jsme všichni stejně dětmi své doby, společnosti a prostředí. Co má tedy navrch: Touha někam patřit, anebo být nezávislý? A co mají tyto otázky společného se zásadami „Božího království“ (tak Ježíš nazýval doménu, kde Bůh hraje hlavní roli), které sám Ježíš deklaroval? – Pavel Kořenský

Další kázání v této sérii