Divák nebo aktér?  –  „Jak poznat, kdy má člověk zůstat divákem, a kdy se naopak chopit iniciativy? Pohled na tři biblické děje, které představují tři odlišné přístupy k situacím, kdy se musíme rozhodnout, a také na to, jaký postoj „předváděl“ Ježíš. Odpověď je, jak se dá čekat, velmi prostá, i když …“ Pavel Kořenský

Další kázání v této sérii