Já jsem si myslel  –  O poznání Hospodina, Boha, který nás každým coulem přesahuje. Příběh Námana až dodnes pobuřuje všechny, kteří si myslí, že mají pravdu… Je to příběh o svobodě, která vyžaduje důvěru a poslušnost v rámci vztahu lásky.  Martin Veselý

Další kázání v této sérii