Jsou to i tvé otázky?  – Série otázek a odpovědí týkajících se relevantnosti čtení Bible pro současného postmoderního člověka. – Martin Veselý

Kázání v sérii