Nalezení vnitřního pokoje – Sedmý z osmi kroků ke šťastnému životu, jak o něm hovoří Ježíš Kristus ve svém kázání na hoře. O tom, co to znamená žít pokojem a jak Bůh takovému životu žehná. Z cyklu: Kroky ke šťastnému životu. – Martin Veselý

Další kázání v této sérii