Marnotratný Bůh  – Ježíš vyprávěl podobenství, které postupem času dostalo neodpovídající název. Podobenství totiž není (dle nazvu) o marnotratném synu, není ani tak o dvou bratřích, jako je především o Bohu a Jeho lásce. Ježíš nám v něm odhaluje novou definici Boha, novou definici hříchu a novou definici spasení. Ježíš zde představuje Boha, který je vůči nám, svým dětem, především marnotratný(2. Kor 5:19). Eva Hřibová

Další kázání v této sérii