Poklad v nebi  – Matouš 6:19-21 – Náš postoj k penězům a majetku je nejen důležítý, ale pro duchovní život zásadní. Ježíš se tématu majetku a peněz dotýká až v 15% svých kázání. Věnuje se mu více, než tématu nebe a pekla. Jsou pozemské poklady špatné? Co je tím pokladem a jak jej lze uložit v nebi? – Pavel Šimek

Další kázání v této sérii