Elíša a Hospodinovo povolání  – Úžasný příběh Elíši a jeho reakce na Hospodinovo povolání nám dá nahlédnou do podstaty Hospodinova povolání a vybízí k osobní odpovědi a to i s nezbytnou mírou rizika, začít žít Jeho vůli. Dovedete si představit, co by se mohlo stát, kdybychom předali kontrolu našeho života Bohu? Páté zamyšlení ze série: „Povolání“ – Martin Veselý

Další kázání v této sérii