Představy  –  O tom, jakou roli hrají v našem životě představy. Představy jsou  nedílnou součástí našeho života.  A to jak žiji, je přímo i nepřímo odvozeno od toho, jakou mám představu o Bohu. Martin Veselý

Další kázání v této sérii