Proč jsme vůbec tady  –  Tato série zamyšlení nad smyslem i záměrem života Vám ukáže na pět Božích záměrů s našim životem. Martin Veselý

Kázání v sérii