Rozhovor s Ježíem a Jeho dar  – Mohou být dnešní nekonečné rozhovory známkou duchovní vyprahlosti? Jak hovoří Ježíš s jinověrci a náboženskými vůdci? S jakým darem přichází tyto vánoce? – Eva Hřibová

Další kázání v této sérii