S důvěrou  – Přichází s věkem? Opravdu? A co když ne? Kde ji získat a jak? – Martin Veselý

Kázání v sérii