Více než předsevzetí  – Více než předsevzetí je série duchovních zamyšlení o vítězství a to vítězství nadevším, co nás ovládá, ničí, demotivuje a činí nás nesvobodným jedincem. Bůh nás miluje, ale odmítá nás nechat žít našim sebedestruktivním způsobem životem a proto nám nabízí moc k novému životu.

Kázání v sérii