Důvěřuješ mu?  –  „Já vím, že Bůh ví, co je nejlepší. Přiznávám, že já ne. Ale vím, že se stará.“ Takováto slova se vyslovují snadně, když jsou vody života klidné. Ale když je kolem nás či v nás bouře obav, bolesti, nejistoty, zranění, věříte mu? Martin Veselý

Další kázání v této sérii