Vztah – To, co od nás Bůh očekává, je živý, intimní vztah. Víš co znamená s Ním každý den chodit?

Další kázání ze série