Vzdělám Davidův zbořený dům  –  O Boží prozřetelnosti v životě jednotlivce. – Vladimír Kaleta

Další kázání v této sérii