„Vzhůru nohama“  je dobrou zprávou o tom, kde to všechno začíná a kde to všechno v životě končí. Martin Veselý

Kázání v sérii