Hudba života  – K tomu, co nazýváme „hudbou“ dochází při sounáležitosti pěti různých ingrediencí: melodie, harmonie, rytmu, tempa a dynamiky. Normální křesťanský život je více méně proudění imanentního Krista v našich životech. Pro hudbu Kristovy písně, má-li být hrána v našich vlastních životech platí ta samá soudržnost pěti různých ingrediencí. Martin Veselý

Kázání v sérii