TANEC ŽIVOTA – Život víry je účast v tanci Trojjediného Boha. Bůh nás zve, abychom se připojili. Budeš Božím partnerem v tanci života?  – Martin Veselý

Další kázání v této sérii