Kdo je křesťan? – Za koho považuješ sám sebe? Za věřícího nebo spíš Kristova následovníka? – Martin Veselý

Další kázání v této sérii