Proč zemřel Ježíš Kristus? – Jaký je rozdíl mezi Jeho smrtí a smrtí třeba Sokrata, či kohokoliv šlechetného, který položil svůj život za bližního, rodinu či vlast? Co tím Kristus dosáhl, že umřel? Co to znamená, když biblická zpráva říká, že Kristus zemřel za naše hříchy? – Martin Veselý

Další kázání v této sérii