Služba – Je čtvrtým Božím záměrem s naším životem. Bůh nás stvořil, abychom k životu přistupovali tvořivě a ne konzumně. Nezáleží na tom, jak a kde sloužíme, ale na tom, z jakých pohnutek. – Martin Veselý

Další kázání v této sérii