Břemeno zklamání  –  Jen si vzpomeňte, když jste se odvážili nechat vystoupat vaše naděje vzhůru, jen aby jste zjistili, že se zřítily na zem? Stává se to všem. Život je plný zklamání, jak velkých, tak malých. Můžeme se jimi nechat zašlápnout, nebo je můžeme vzít k Pastýři, který se stará o všechno, co nás týká. Bible říká: „Hospodin je náš Bůh, on nás učinil a ne my sami sebe. Jsme jeho lid, jeho ovečky, které sytí.“ (Žalm 100:3) Čtrnácté zamyšlení ze série: „Sbaleno na cestu?“ – Martin Veselý

Další kázání v této sérii