Břemeno pochyb  –  Naplňte ruksak každou pochybností, otázkou, omluvou nebo požadavkem. Stále by to pro Boha nebylo příliš těžké. Žádný argument není pro Něj příliš velký. Nikdy se neodvrátí. Je našim Nebeským Otcem. Jak může Bůh překonat naše pochybnosti? On nás sleduje. Dobrý pastýř nás bude povede s dobrotou a milosrdenstvím po celou dobu našeho života. Patnácté zamyšlení ze série: „Sbaleno na cestu?“ – Martin Veselý

Další kázání v této sérii