Odpouštějící srdce  – Je vůbec možné milovat nemilovatelné? Jak jen mohl Ježíš milovat své učedníky? Odpověď nacházíme ve 13 kapitole Janova evangelia. Opustit, zápasit anebo odpustit? Faktem je, že se za vás nikdo nerozhodne a rozhodnutí musí padnout ať už jste ta, či ona strana. Čtvrté zamyšlení ze série: „Změna pro život“ – Martin Veselý

Další kázání v této sérii