Vnímavé srdce  -„Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblečte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost.“ (Kol 3:12) Oblékání je úmyslné jednání. Je to něco, co děláme se záměrem, samo se to nestane. Když to však děláme každý den, stává se to něčím automatickým. Páté zamyšlení ze série: „Změna pro život“ – Martin Veselý

Další kázání v této sérii